SzékhelyOrszágos Onkológiai Intézet, H-1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Adószám18247600-1-43
Bankszámlaszám11702036-20685537
AlapítókLakner Károlyné sz. Kováts Zsuzsanna, Rátfainé Lakner Edit
Alapítói vagyon3.8 mFt
JellegAz alapítvány közhasznú szervezet, amely az alábbi tevékenységeket folytatja:
"Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység",
"Tudományos tevékenység, kutatás"
CsatlakozásAz Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A mennyiben a Kuratórium a csatlakozáshoz hozzájárul, a csatlakozni szándékozóval megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell a csatlakozó vagyoni hozzájárulásának mértékét és formáját, a hozzájárulás teljesítésének módját és határidejét.
Célok Az alapítvány célja a hazai rákkutatás, valamint az ahhoz kapcsolódó tudományterületek fejlődésének - különös tekintettel az alapkutatásra, illetve a kutatási eredményekgyakorlati alkalmazására - elősegítése, támogatása.

Az elmúlt évek során alapvető áttörés következett be a rák molekuláris mechanizmusának megismerésében és ezek az eredmények új perspektívákat nyitottak a hatékony rákellenes gyógyszerek, ill. terápiák kidolgozására. Az Alapítvány Szekerke Mária nemzetközileg elismert, kiváló gyógyszerkutatási eredményeinek a szelemében szeretné elősegíteni a Magyarországon jelentős hagyományokkal rendelkező rákkutató-műhelyek és kutatók munkáját, többek között a tumor-biológia, tumor-immunológia, a rákellenes gyógyszerkutatás, rák-prevenció, valamint új diagnosztikai és terápiás eljárások hazai kutatása területén.

Az Alapítvány támogatni kívánja az új tudományos eredmények publikálását, a nemzetközi tudományos élet áramába való bekapcsolását és realizálását. Táogatni kívánja azokat a törekvéseket, amelyek nemzetközi szinten is új tudományos ill. terápiás eredményekre vezethetnek és segítik a hazai kutatók eredményeinek elismerését, ill. megvalósítását. Támogatni kívánja új típusú rákgyógyszer hatóanyagok hazai kutatását, és elő szeretné segíteni az ilyen hatóanyagok preklinikai fejlesztését.Az Alapítvány lehetőségeitől függő mértékben támogatni kíván minden olyan kutatást, amely tudományosan megalapozott új diagnosztikai ill. terápiás eljárások kidolgozására irányul.

Feladatok
 • Tudományos konferenciák és rendezvények szervezése
 • Kutatók tudományos konferencián való részvételének támogatása
 • Posztgraduális képzésbe bekapcsolódás és annak támogatása
 • ösztöndíjak adományozása
 • Hozzájárulás a kutatási tevékenység elismeréséhez külön díjazás juttatásával
 • Fiatal rákkutatók publikációs lehetőségeinek és konferencián való részvételének támogatása
 • Minden egyéb olyan feladat ellátása, amely a célok megvalósításához szükséges
Kuratórium Az Alapítvány döntéshozó és kezelő szerve a 9 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait, valamint a Kuratórium tagjai közül az Elnököt és az Alelnököt az alapítók írásban kérik fel, a Kuratórium tagjainak visszahívására az alapítók jogosultak.

A Kuratórium tagjai:

 • Prof. Dr. Kéri György PhD. DSc. (a Kuratórium Elnöke)
 • Prof. Dr. Kásler Miklós PhD., DSc. (a Kuratórium Alelnöke)
 • Prof. Dr. Eckhardt Sándor akadémikus
 • Dr. Csuka Orsolya PhD., DSc.
 • Prof. Dr. Erdei Anna PhD., DSc.
 • Hajdú Vilmos
 • Prof. Dr. Hudecz Ferenc PhD., DSc.
 • Prof. Dr. Tompa Anna PhD., DSc.
 • Dr. Tóth Judit
Felügyelő Bizottság Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Dr. Szüts Tamás
 • Prof. Dr. Szende Béla
 • Staller Istvánné sz. Lakner Katalin
Képviselet Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium Elnöke és Alelnöke önálló képviseleti jogkörben eljárva látja el.
Sajtóközlemény
SAJTÓKÖZLEMÉNY
az adózók által 2006-ban felajánlott 1% felhasználásáról
A Szekerke Mária Rákkutatásért Alapítvány (székhely: 1122 Budapest, Ráth György u. 7/9., adószám: 18247600-1-43, bankszámlaszám: 11702036-20685537) ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány részére ajánlották fel.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke, alulírott Dr. Kéri György nyilatkozom, hogy a 2006-ban, az adófizető állampolgárok támogatásából befolyt összeget (439 268 forint) a 2001-ben tett rendelkező nyilatkozat alapján az alapítvány tartalékolja a 2008-as tárgyévben megkezdődő új diagnosztikai- és terápiás eljárások gyakorlatban való alkalmazására.

Budapest, 2007. november 1.

Dr. Kéri György
kuratóriumi elnök